Surrey to miasto w prowincji Kolumbia Brytyjska. Miasto liczy niecałe 400 tysięcy mieszkańców i jest jednym z najszybciej rozwijających się miast Kanady, tak zwana ?Brama? wjazdowa do wielkiej aglomeracji Vancouveru. Położone jest na prawym brzegu rzeki Fraser (Fraser River) i łączy się z innymi miastami aglomeracji Vancouver za pomocą pięciu mostów: Port Mann, Alex Fraser, Pattulo i dwoma mostami kolejowymi.
W Surrey działają dwie wyższe uczelnie: College Kwantleen i Uniwersytet Simona Frasera.
W początkach swego istnienia miasto miało charakter farmersko ? robotniczy, ale obecnie stało się wielokulturowym centrum urbanistycznym.
Ze względu na wielokulturowość i wielonarodowość w Surrey znajduje się, bardzo dużo obiektów kultu religijnego (jest miastem wielowyznaniowym). Swoje świątynie mają tu takie religie i wyznania jak: katolicka, prawosławna, ewangelicko ? baptystyczna; są tu świątynie hinduskie, muzułmańskie meczety, zbory a także świątynia Świadków Jehowy.
Największą grupą etniczną tego miasta są Hindusi, których najwięcej jest w dzielnicy północno- zachodniej, która nawet często nazywana jest żartobliwie ?New Delhi? w Surrey jest też spora grupa etniczna ludzi z polskim rodowodem, która skupiona jest w dzielnicy Guildford często nazywanej ?Wałęsówka?.
W mieście od 2008 roku organizowane są w parku Holland wielkie wielokulturowe festyny ?Fusion Festiwal?.