Jak sama nazwa wskazuje, transport ponadnormatywny to przewóz ładunków o dużych gabarytach. Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej dopuszczają masę całkowitą pojazdu z pięcioma osiami 40 ton, długość 16,5 metra, wysokość 4 metry, a szerokość 2,55 metra. Obecnie jest pozwolenie na transport pojazdami o długości do 30 metrów i masie do 60 ton. Rodzaje zezwoleń na transport ponadnormatywny podzielono na kilka siedem kategorii. Istotne jest tu pojęcie niepodzielności ładunku- pierwsze dwie kategorie rodzajów zezwoleń dotyczą ładunków podzielnych, reszta niepodzielnych. Każda kategoria kieruje się innymi wytycznymi, opisuje inne warunki, które musi spełniać ładunek, żeby zostać do niej przypisany. I tak na przykład przewoźnik, którego ładunek spełnia wymogi gabarytowe i inne zostanie zakwalifikowany do kategorii pierwszej otrzyma zezwolenie na 6 lub 12 miesięcy i zostanie ono wydane przez zarządcę dróg, po której pojazd ma się poruszać. Jednak jeśli ze względu na inne gabaryty, ładunek zostanie zakwalifikowany do kategorii trzeciej, to przewoźnik otrzyma zezwolenie na 6, 12 lub 24 miesiące i zostanie ono wydane przez starostę właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub rozpoczęcia przewozu.