Wysokość niektórych odszkodować dziwi i wzbudza skrajne emocje. Podawane w mediach sumy często wydają się horrendalne, podczas gdy tak naprawdę na niewiele starczają. Za przykład można wziąć odszkodowania komunikacyjne. Wielu osobom się one zwyczajnie należą, ponieważ nie ze swojej winy padły one ofiarą wypadku, który zepsuł im zdrowie. Leczenie wielu następstw kolizji czy wypadków drogowych jest długie i kosztowne. Wspomniane odszkodowanie ma pokryć wydatki z tym związane. Jednak choć dla postronnego obserwatora wydaje się ono wysokie, tak naprawdę to jedynie kropla w morzu potrzeb. Trzeba też pamiętać, że bardzo często na uzyskanie takich pieniędzy czeka się miesiące, a nawet lata. Sądy bowiem nie spieszą się z wydawaniem wyroków, a nikt też nie kwapi się do wypłacania pieniędzy na zapach. Poza tym samo odszkodowanie to często za mało dla pokrzywdzonych. Zależy im bowiem również na przyznaniu się do winy oskarżonego, chcą również usłyszeć przeprosiny. Te ostatnie bywają znacznie cenniejsze od pieniędzy.