Czyszczenie ulic zamiatarkami

Choć generalnie dobrze jest, gdy drogi i chodniki są czyste, to są też i takie miejsca, gdzie owa czystość ma szczególnie duże znaczenie, znacznie większe niż w większości zwykłych ulic. Dobrym przykłądem mogą być tu tereny przed budynklami reprezentacyjnymi, ale też na pasach startowych przy lotniskach. Idealnym rozwiązaniem tego problemu są zamiatarki uliczne link.

Maszyny tego rodzaju można podzielić na dwie zasadnicze grupy, w zalezności od rodzaju mechanizmu czyszczącego, w jaki zostały wyposazone. Istnieją bowiem zamiatarki ssące i elewatorskie. W pierwszym rozwiązaniu mamy połączenie szczotek czyszczących z dmuchawą ssącą. Drugi rodzaj nie posiada dmuchawy, zamiast tego szczotka przerzuca zebrane śmieci i nieczystości na specjalną taśmę, która dostarcza je do znajdującego się w zamiatarce zbiornika.

Często maszyny przeznacozne do czyszczenia ulic mają wbudowane dodatkowe urządzenia pomagające w utrzymywaniu czystości na obsługiwanych powierzchniach. Mogą to być chociażby przymocowane do zamiatarki spryskiwacze, pokrywające czyszczoną powierzchnię wodą. Innym pomysłem na domontowywanie sprzetów jest system monitoringu, ktory pozwala przez ekran wewnątrz kabiny kierowcy nadzorować skuteczność aktualnie przeprowadzanych prac.

Wyznacznikiem zapotrzebowaina na tego typu pojazdy może być choćby fakt, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych do tej pory opatentowano ponad trzy setki koncepcji związanych z budową i działaniem zamiatarek. Co prawda część z nich jest już dawno przestarzała, jako, że pierwotnie zamiatarka była sprzętem ciągniętym przez zaprzęg konny, ale część z nich do dziś stosuje się w praktyce.