Jeśli w naszej codziennej pracy wykonujemy prace związane z mechaniką i powiązane z kontaktem z prądem, z pewnością warto zdobyć uprawnienia elektryczne. Pozwolą one nam wykonywać nasze zadania w bezpieczny i poprawny sposób. Należy pamiętać, że z prądem nie ma żartów. Jeśli chodzi o uprawnienia elektryczne nadać je może nam komisja powiatowa, specjalizująca się w prowadzeniu egzaminów z zakresu elektryki. Egzamin SEP nie jest trudny i nie należy się go bać. Sprawdza on nasze podstawowe umiejętności, a także sprawdza, czy znamy teorię z zakresu elektryki i fizyki. Warto pamiętać, że uprawnienia elektryczne należy co jakiś czas odnawiać. Kiedyś nie było takiego wymogu i raz przyznane uprawnienia elektryczne ważne były przez całe życie. Ostatnimi czasy jednak zmieniło się prawo w tym zakresie i do egzaminu na uprawnienia elektryczne przystępować należy co pięć lat. Jest to pewnego rodzaju utrudnienie dla elektryków. Oczywiście, wiąże się ono również z dodatkowymi kosztami. Przystąpienie do egzaminu wiąże się zazwyczaj z odbyciem kursu przygotowującego, którego koszty pokryć musimy sami. Ważne jednak jest, żeby pamiętać o bieżącym uaktualnianiu uprawnień, aby mieć pewność, że nasza wiedza jest na bieżąco uzupełniana i systematyzowana i wykonujemy naszą pracę zgodnie z wszelkimi normami.