Historia turystyki sięga naprawdę odległych czasów. A dokładnie już starożytności, gdy ludzie przemieszczali się po, na przykład Egipcie, Grecji czy Rzymie, by brać udział w obchodach świąt czy, co cztery lata, igrzysk olimpijskich. Rzymianie często wybierali także podróże do kurortów leczniczych lub czysto wypoczynkowych. I o ile w starożytnej Grecji podróże odbywano zazwyczaj drogą morską, o tyle na przykład w starożytnym Rzymie istniała niezwykle rozbudowana sieć dróg i przepisy regulujące poruszanie się po nich.

W średniowieczu podróże determinowane były przez religię, dlatego też podróże chrześcijan czy buddystów związane były ze świętymi miejscami, ale także przez chęć kształcenia, dlatego młodzi arystokraci podróżowali po Europie wybierając dla siebie odpowiedni uniwersytet.
Ale średniowiecze oraz renesans to także wielkie podróże Marco Polo do Chin czy podróże geograficzne, np. odkrycie Ameryki przez Kolumba.

Wiek XVII i XVIII to poważne zmiany w turystyce, która zaczęła stawać się źródłem dochodu. Wynika to oczywiście z faktu, że coraz częściej i coraz chętniej wybierano wszelkiego typu podróże poznawcze, zdrowotne czy wypoczynkowe, ale także z rozwoju nowych form transportu.

Prawdziwy przełom jednak nastąpił w XIX wieku, gdy turystyka nabrała charakteru masowego, bowiem już nie tylko elita społeczna mogła pozwolić sobie na podróże. 1841 rok to również powstanie w Anglii pierwszego biura podróży. Rozwój tej gałęzi przerwała I i II wojna. Jednak już w latach 50- tych XX wieku ponownie zauważyć można wzrost wyjazdów turystycznych. I chociaż od tego czasu turystyka uległa ogromnym przeobrażeniom, wciąż jest niezwykle popularną formą wypoczynku.