W Azji jako turystycznemu kierunkowi nie brakuje tak wiele by w najbliższych latach być jednym z najbardziej dominujących kontynentów na świecie pod względem liczby odwiedzanych turystów. Ten trend powoli się zmienia i kraje Europy muszą odczuwać oddech na swoich plecach takich państw jak Japonia, w mniejszym stopniu Chny czy Indie. Wiele jednak na to wskazuje, że w najbliższych latach trend zmieni się także w samych krajach Azji. W państwach do tej pory mniej znanych z turystycznej perspektywy na szeroką skalę jak Tajwan, Indonezja czy Birma wycieczki są teraz w w znacznie atrakcyjniejszych cenach od Tajlandii czy Korei i nic nie stoi na przeszkodzie by w najbliższym czasie nie pomogło to w zwiększeniu ruchu turystycznego właśnie w tych rejonach. Co ciekawe prognozuje się, że już nie tylko Azja zyskuje kosztem Europy, ale też dużo ruchu generują kraje Ameryki Łacińskiej. W przyszłości obie Ameryki będą miały więc solidne zaplecze do odbierania Europie turystów o ile trend prognozowany do 2030 roku będzie się nadal utrzymywał.